Cảm ơn bạn đã để lại thông tin

Bộ phận nhân sự Kenbar sẽ kiểm tra lại thông tin và Liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

Vui lòng kiểm tra email và điện thoại chúng tôi sẽ gửi thông tin cũng như lịch phỏng vấn cho bạn

Lưu ý: Nếu bạn không nhận được email vui lòng kiểm tra tất cả các hộp thư: quảng cáo, xã hội, spam… Hoặc liên hệ hotline: 0977 743 233