Trà VinkingTea bao gồm 3 loại chính: Trà đen, Lục Trà, Trà Ô long, trong đó trà đen phân làm 2 loại cao cấp và thượng hạng…