Cung cấp các loại trà , trà túi lọc, Trà đen , lục trà , Trà ô long, của nhiều thương hiệu nổi tiếng như VinkingTea, Phúc Long, Cozy …