Bọc Ly Ống Hút Túi muỗng. Bọc ly mang đi, ống hut nhựa đen , túi muỗng cao cấp…