Cảm ơn bạn đã để lại thông tin

Nhân viên Kenbar sẽ kiểm tra lại thông tin và gửi mã giảm giá qua email và sms cho bạn

Nếu bạn muốn lấy mã để mua ngay vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Lưu ý: Nếu bạn không nhận được email vui lòng kiểm tra tất cả các hộp thư: quảng cáo, xã hội, spam… Hoặc liên hệ hotline: 0977 743 233